MARSHALL MG10G 1x6.5创 10W Combo Elektro Gitar Amfisi
MARSHALL MG10G 1x6.5创 10W Combo Elektro Gitar Amfisi

MARSHALL MG10G 1x6.5创 10W Combo Elektro Gitar Amfisi

躵黱 Kodu MG10G Marshall


Kategori St黡yo & Sahne

Alt Kategori Elektro Gitar Amfiler

葭 Kategori Kombo Amfiler

Marka Marshall

躵黱 Kodu MG10G

8 // 28 // 38 //


%17
indirimli
1.135,00 TL 939,00 TL
KDV DAH軱

STOKTA

1-3 i g黱黱de kargoya verilir

MARSHALL MG10G 1x6.5创 10W Combo Elektro Gitar Amfisi


Taksit Se鏴nekleri


Yorum ve Sorular


Detayl bilgi ve tüm sorular齨齴 için 0264 277 09 06 nolu telefondan bilgi alabiliriniz. 
Almak istedi餴niz ürünlerin güncel stok ve fiyat durumu için 0264 277 09 06 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Sipari ve G鰊derim


Ödeme ve Teslimat

1) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak
Kurumsal sayfas齨da yer alan hesap bilgilerimize ödeme yapabilirsiniz

2) Sitemiz üzerinden kredi kartlar齨齴 ile
Her türlü kredi kart ve banka kart ile online nakit yada taksitli ödeme imkânlar齧齴dan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipari㱮niz sonunda kredi kart齨齴dan tutar çekim iemi gerçekle㧐cektir. Muhtemel sipari iptali veya stok sorunlar nedeniyle sipari iptallerinde kredi kart齨齴a para iadesi 3 i günü içerisinde yap齦acakt齬.

3) Sipari Bedeli 輆desi
Siparierinizin olas sebeplerle iptali durumunda; en geç yedi i günü içerisinde ürün bedelini hesab齨齴a ve/veya kredi kart齨齴a iade eder. Ancak, banka hesap bilgilerinizi ve/veya kredi kart bilgilerinizi do餽u ve eksiksiz olarak 㱮rketimiz finans yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

4) Teslimat
Sipari etmi oldu饀nuz ürünleri ayn gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Temini zaman alan ürünler için kargo teslim süresi ürün detay齨da belirtildi餴 teslim süresi içersinde kargoya teslim edilir. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.
Ürün teslimat齨齨 aksamadan gerçekle⺶irilebilmesi için lütfen gün içinde bulundu饀nuz yerin adresini teslimat adresi olarak bildiriniz.
Talepleriniz sipari sonunda belirlemi oldu饀nuz teslimat tipine göre haz齬lanmak üzere ieme al齨acakt齬. Siparieriniz onayland齥tan sonra belirtilen süre içerisinde kargo firmas齨a teslim edilir.
Mü⺶eri temsilcimize danarak de餴㱮k teslimat rtlar konusunda görü㧐bilirsiniz.

5) Ödeme Takibi
Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile iemi gerçekle⺶iremiyorsa ödeme sayfas sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.
Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimat gerçekle㧐meyen sipari ile ilgili olarak sipari㱮 veren ile ba餷ant kurulmaktad齬.
Ziyaretçimiz taraf齨dan belirtilen e-posta adresinin geçerlili餴 sipari㱮n aktar齦mas齨 takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir.
Teslimat齨 gerçekleesi konusunda mü⺶eri kadar kredi kart sistemini kulland齧齴 bankaya kar da sorumlulu饀muz söz konusudur.

Lütfen dikkat ediniz!
Sevkiyat s齬as齨da zarar gördüünü düündüünüz paketleri, teslim ald齨齴 firma yetkilisi önünde aç齪 kontrol ediniz. E餰r üründe herhangi bir zarar oldu饀nu düünüyorsan齴 kargo firmas齨a tutanak tutturularak ürünü teslim almay齨齴.
Ürün teslim al齨d齥tan sonra kargo firmas齨齨 görevini tam olarak yerine getirdi餴 kabul edilmektedir.
Ürün hasarl ise: Haz齬lam oldu饀nuz tutana瘕 en k齭a zamanda telefon ve e-posta olarak taraf齧齴a bildiriniz.
Bu iemleri gerçekle⺶irdi餴niz takdirde paketinizle ilgili çalmalara baayarak, en k齭a zamanda teslimat齨 tekrarlanmas齨 sa餷ayaca瘕z.
Bu e-posta içinde ürünü neden iade etmek istedi餴nizi k齭aca aç齥larsan齴 ürün ile ilgili çalmalar齧齴da bize yard齧c olmu olursunuz.

輆de ve De餴㱮m


 

Tüm ürünler aksi belirtilmedi餴 takdirde üretici firmalar齨 garantisi alt齨dad齬. Garanti ko⺷llar齨齨 geçerli olabilmesi için kargo teslimat esnas齨da ürünü mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir hasar gördüünüzde tutanak tutturarak ürünü teslim almay齨齴. Ürün üzerinde yap齦an de餴㱮klikler, ürünün deforme olmas ya da ürünün orijinal dizayn齨齨 bozulmas garanti kapsam d齨dad齬.